Mock Trial

Retriever Mock Trial       4 mei 2019


Deze Mock Trial, een nabootsing van een apporteer veldwedstrijd met dummy’s, wordt voor het eerst georganiseerd door de Jachthondenopleiding Heuvelrug.
De Mock Trial is toegankelijk voor alle retrieverrassen en wordt gehouden in Utrecht.
Het inschrijfgeld bedraagt € 40,-
Leden van Jachthondenopleiding Heuvelrug krijgen voorrang.
Image

Reglement

Een Mock Trial is, zoals de naam al doet vermoeden, een nabootsing van een Field Trial (veldwedstrijd). Waar tijdens een veldwedstrijd gejaagd wordt op levend wild, worden tijdens een Mock Trial Veldwerksituaties nagebootst met (uitsluitend) dummy’s.

De Mock Trial wordt gekeurd volgens het veldwedstrijdreglement van Orweja.

Klassen en kwalificatie

In tegenstelling tot een veldwedstrijd, die alleen een Novice en Open klasse kent, is op deze Mock Trial ook een Starters klasse. Men schrijft dus in naar gelang het niveau van de hond.  Er worden vijftien deelnemers per klasse toegelaten.

Naar gelang de inschrijvingen kan er mogelijk iets tussen de klassen worden geschoven.


Image
Image

Aan diegenen die alle onderdelen met goed gevolg hebben afgelegd zal een certificaat worden uitgereikt met de kwalificatie: Goed (G), Zeer Goed (ZG) of Uitmuntend (U).

De drie hoogst geplaatsten in iedere klasse komen in aanmerking voor een prijs.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Lorem ipsum dolor sit amet. Tell me more…

Placeholder

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Lorem ipsum dolor sit amet. Tell me more…

Placeholder

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Lorem ipsum dolor sit amet. Tell me more…

Placeholder

Niveaus & Locatie


Het keuren tijdens een Mock Trial is te vergelijken met de wijze waarop een OWT wordt gekeurd: inspringen, geluid geven (piepen), doorjagen en het wisselen van dummy’s zijn eliminerende fouten. Dan dient de voorjager zijn of haar hondje aan te lijnen en is het einde wedstrijd. Rustig postgedrag, een goed markeervermogen, wildvinderskwaliteiten, zelfstandig en met veel initiatief werken, gecombineerd met rustig en gecontroleerd voorjagen, worden zeer positief beoordeeld.

Rustig postgedrag, een goed markeervermogen, wildvinderskwaliteiten, zelfstandig en met veel initiatief werken, gecombineerd met rustig en gecontroleerd voorjagen, worden zeer positief beoordeeld.

Voor alle niveaus gelden dezelfde criteria echter word er op het ingeschreven niveau beoordeeld.

LOCATIE :
Forelvijver de Ruigenhoek
Sint Anthoniedijk 120
3566 ME UTRECHT

STARTERS

09:00 uur

NOVICE

11:00 uur

OPEN

13:00 uur

De Mock Trial

Tijdens deze Mock Trial worden twee soorten jachtvormen die op veldwedstrijden kunnen voorkomen nagebootst:

De “Walk-Up"

Hierbij lopen de deelnemers op linie door het jachtveld waarbij de geweren (de werpers) aan weerszijden van het veld voor de linie uitlopen. Op geregelde tijden zullen er dummy’s worden geworpen, in zicht en/of op schot, die door een van de deelnemende combinaties mag worden gehaald. In de Open klasse kan er ook gevraagd worden de hond in te zetten op een blind apport. Tijdens de walk-up lopen alle deelnemers uit een klasse mee. Steeds zijn er vier deelnemers in de wedstrijd. Twee bij de keurmeester op rechts en twee bij de keurmeester op links. De ander deelnemers, inclusief degenen die een eliminerende fout hebben gemaakt, lopen achter de linie of in het midden van de linie.

Op een veldwedstrijd betekent het maken van een eliminerende fout dat je de hond moet aanlijnen en van verdere deelname bent uitgesloten. Bij deze Mock Trial mogen alle deelnemers, inclusief de afvallers, ook deelnemen aan de volgende proef; de drijfjacht.

De “Drijfjacht”

 Tijdens de drijfjacht staan alle deelnemers uit een klasse in linie op post terwijl een perceel wordt uitgedreven door geweren en drijvers. Nadat het perceel is uitgedreven en de geweren en drijvers het perceel hebben verlaten, krijgen de deelnemers een voor een de opdracht om een dummy binnen te brengen. Afhankelijk van de klasse kan dat een dummy zijn uit een bepaald deel van het gebied, maar ook het binnenbrengen van een apport op een specifieke plek kan tot de opdrachten behoren.

Alleen de deelnemers die zowel de “Voor de Voetjacht” als de “Drijfjacht” met goed gevolg hebben afgelegd komen in aanmerking voor een certificaat. Op dat certificaat wordt vermeld welke kwalificatie (U, ZG of G) zij hebben behaald.

Heeft het fenomeen Mock Trial uw interesse opgewekt? Kom dan, als deelnemer of toeschouwer, naar de Mock Trial van Jachthondenopleiding Heuvelrug zodat u het in de praktijk kunt ervaren!

Inschrijven

Gegevens Hond

Stamboomnaam
Deelname enkel mogelijk voor de retriever rassen!
N.H.S.B. Stamboeknummer
//

Gegevens Voorjager

Ik accepteer de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website www.jachthondenopleiding.nl en geef toestemming mijn gegevens te gebruiken zoals omschreven in deze verklaring.
=
Vul het antwoord in.